EMAS – Značka a jej význam

Označenie „EMAS“ je skratkou anglického výrazu „Eco-Management and Audit Scheme“ (= systém správy životného prostredia a ekologický monitoring). Spojenie „Eko-audit“ sa všeobecne používa v hovorovej reči, „EMAS“ je ale viac komplexný termín.

Označenie EMAS znamená:

• dobrovoľné, aktívne úsilie časti spoločností – ako je Werner & Mertz, výrobca Frosch – neustále vylepšovať nad rámec zákonných požiadaviek svoj výkon v oblasti ochrany životného prostredia,
• funkčný systém správy životného prostredia, ktorým je možné realizovať ciele stanovené spoločnosťou Werner & Mertz,
• dôveryhodnosť informácií uvádzaných spoločnosťou Werner & Mertz vo výkazoch a vyhláseniach na ochranu životného prostredia. Nezávislé certifikované prostredie overené odborníkmi.Registráciu vykonáva ministerstvo poľnohospodárstva konkrétnej krajiny, certifikát EMAS je známy a uznávaný v celej Európe. Spoločnosť Werner & Mertz bola jedným z prvých stredných výrobcov čističov a detergentov, ktorý splnil kritériá na udelenie certifikátu EMAS a ktorý každý rok úspešne prechádza auditom.

Certifikáty