Charta na trvale udržateľné upratovanie – Iniciatíva A.I.S.E.

Nemecký rodinný podnik Werner & Mertz Corporation a rakúska výrobná základňa Erdal GmbH, výrobca produktov Frosch, sú prvým stredne veľkým rakúsko-nemeckým podnikom, ktorý úspešne prešiel vstupnými testami A.I.S.E a mieri tak k ešte vyššej zodpovednosti s ohľadom na ochranu zákazníka a udržateľného rozvoja.

Koncept udržateľnosti bol jednou z hlavných tém Medzinárodnej konferencie o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992. Udržateľnosť, ako bola definovaná na tejto konferencii, je postavená na troch základoch: životné prostredie, ekonomika a sociálna rovnováha. Rovnováha medzi týmito tromi oblasťami vytvára základ pre dobrý život spoločnosti teraz aj do budúcnosti. Správanie sa so zameraním na udržateľnosť znamená uvedomenie si budúcich následkov súčasných aktivít tak, aby bolo možné splniť a uspokojiť potreby našich detí a budúcich generácií.

Dobrovoľne zúčastniace sa spoločnosti, ktoré pravidelne sledujú nezávislí vedci z odborov lekárstva, výskumu a ekonómie, sa zaväzujú neustále vylepšovať svoju výkonnosť v nasledujúcich oblastiach:

• zníženie emisií CO2 a spotreby energie a vody vo výrobnom procese,
• starostlivý výber surovín a distribútorov v súlade s kritériami programu,
• vylepšovanie obalových materiálov,
• zdravie a bezpečnosť zamestnancov,
• zdravie a bezpečnosť zákazníkov a spotrebiteľov,
• používanie štandardizovaných symbolov na obaloch na bezpečné použitie výrobkov v súlade s ochrannou životného prostredia,
• telefonická podpora spotrebiteľov.Výsledky sa každý rok publikujú v Európskej správe o udržateľnosti.

Iniciátorom aktivity je na európskej úrovni Medzinárodná asociácia na pranie a čistenie A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien) sídliaca v Bruseli. Európska iniciatíva A.I.S.E. je platná v 25 krajinách Európskej únie a taktiež v Nórsku, Švajčiarsku a na Islande.

Viac informácií o iniciatíve nájdete na www.sustainable-cleaning.com .

Certifikáty